מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות חברת וולנס הרזיה ניקוי רעלים וחידוש הגוף בע"מ  (להלן "החברה")

 1. הגולש באתר מסכים מפורשות לכך, שככל ובשל כוח עליון שאינו בשליטת החברה, ולמרות שהחברה תנקוט בכל אמצעי הבטיחות הסבירים והמקובלים, ידלפו פרטי הגולש, לגולש לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג ומן שהוא נגד החברה, לרבות לא בגין כל נזק ישיר, ו/או עקיף שייגרם לגולש, ולרבות לא בגין הוצאה ישירה, ו/או עקיפה שתיגרם לגולש.
 2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה במידע ללא הסכמת הגולשים באתר (להלן
  הגולש")
  , למעט בנסיבות בהן מסירת המידע מתחייבת לפי החוק,  או כדי למנוע שימוש לרעה.
 3. החברה תאפשר גישה למידע שיימסר ע"י הגולש, רק לעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות לגולש.
 4. למשתמש ידוע והוא מסכים מפורשות שכל הפרטים שמסר לחברה בעת הרישום לאתר, לרבות מידע שנאסף על הגולש במהלך הגלישה באתר, יישמרו באופן מאובטח בשרתי החברה והחברה תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים העומדים לרשותה בכדי למנוע פריצה, ו/או שימוש שלא כדין במידע זה.
 5. הגולש חייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה שקיבל בעת ההרשמה לאתר בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד של הגולש שנרשם לאתר.
 6. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה שהיא בפרטיות הגולש, ו/ או בכל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית של הגולש וכן לא תישא בשום אחריות לנזק בין אם ישיר ובין אם עקיף ולכל הוצאה שתיגרם לגולש, ו/או לצד ג', בין אם הוצאה ישירה ובין אם הוצאה עקיפה עקב שימוש לא מורשה כאמור.
 7. הגולש מאשר לחברה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים וזאת רק לצורך אספקת השירות המוצע באתר.
 8. החברה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"- קבצי טקסט המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש, במטרה בין היתר לספק לגולש שירות מהיר ויעיל. קבצים לא יכילו מידע מזהה אישי והגולש יכול בפעולה פשוטה למחוק קבצים אלו.
 9. מאחר והאתר מצוי בסביבה מקוונת, שלא ניתן לספק בה אבטחה מוחלטת, כל גולש המוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
 10. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, ו/או לכל אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכו', בין אם ישירים ובין אם עקיפים, שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הגולשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום וכו'.
רוצה להגיע למרכז ולהיוולד מחדש? פנה עכשיו!

ייעוץ מרחוק עם המומחים שלנוייעוץ מומחים
Translate »
WhatsApp chat